Xlaenu privaatsuspoliitika

2018

Xlaenu eesmärk on pakkuda oma külastajatele, klientidele ja koostööpartneritele parimat kasutajakogemust.

Kasutajakogemuse arendamiseks kasutame tehnilist lahendust nimega küpsised.

Küpsistest ja Xlaenu privaatsuspoliitikast pikemalt all pool.


Küpsised – mis need on?Andmekaitse inspektsioon on küpsist kirjeldanud järgnevalt:

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale.

Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.


Milleks Xlaen küpsiseid kasutab?xLaen kasutab küpsiseid ainult Xlaenu veebilehe arendamiseks ja külastajate kasutajakogemuse parandamiseks.

Küpsiste kasutamine võib väljenduda selles, et Xlaenul on info selle kohta, millistel Xlaenu sisulehtedel Te olete ja kui kaua Te aega nendel lehtedel veedate.

Milliseid andmeid Xlaen kogub?Kasutades veebitööriista Google Analytics on Xlaenul järgnev info oma külastajate kohta:


  • kust riigist pärinevad Xlaenu külastajad;
  • mis seadmega tullakse Xlaenu lehele (nt nutitelefon, personaalarvuti või tahvelarvuti);
  • mis veebibrauserit kasutavad Xlaenu külastajad;
  • millistele Xlaenu sisulehtedele külastajad klikivad;
  • kui kaua külastajad Xlaenu lehel on.

Mis on isikuandmed?Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 punkti 1 kohaselt on isikuandmed:

igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Mis on isikuandmete töötlemine?Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 4 punkti 2 kohaselt on isikuandmete töötlemine järgnev tegevus (või tegevusetus):

isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine. 

Kas Xlaenul on minu isikuandmeid?


Kui annate nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Xlaenule, mis võib väljenduda selles, et sisestate uudiskirja oma nime ja meiliaadressi, siis on Xlaenul Teie isikuandmetest:

a. Teie nimi
B. Teie meiliaadress

TurundusLiitudes Xlaenu uudiskirjaga või andes muul viisil Xlaenule oma kontaktinformatsiooni, siis võib Xlaen saata Teile Xlaenu arust asjakohaseid uudiseid ja pakkumisi, mis võivad Teid huvitada.


Kellel on ligipääs andmetele, mille olete Xlaenule usaldanud?Teie andmetele on ligipääs Xlaenu IT-osakonnal, kes vastutab Xlaenu eesmärgipärase funktsioneerimise ja korrasoleku eest.


Kui kaua hoiustab Xlaen Teie andmeid?Küpsiseid kehtivad, sõltuvalt tüübist, päev, nädal, kuu ja mõnedel üksikjuhtidel kuni aasta.


Millised on Teie õigused?Teil on õigus paluda Xlaenult:

  • juurepääsu oma isikuandmetele;
  • enda iskuandmete parandamist või kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui tagasivõtmisel on õiguslik alus.

Täiendavat infot õigusaktidest, millel privaatsuspoliitika põhineb